Corona

Can I still stay in Flanders with the corona virus?

Read More >

Start an accommodation

Starten met een kleinschalige logiesuitbating

Heb je plannen om te starten met een kleinschalig logies (B&B, klein hotel, vakantiewoning)?
Informeer je vooraf over de mogelijkheden en de wetgeving.
Hieronder vind je algemene startinfo.

ALGEMENE VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN LOGIESUITBATING

Bij het starten met een logiesuitbating komt er heel wat kijken.
Een aantal zaken hangen af van de specifieke situatie: ligging volgens het gewestplan, staat van het gebouw, aantal kamers, …

De stappen die nodig zijn om te starten:

 • Aanvraag omgevingsvergunning(en functiewijziging) via gemeente.
 • Aanvraag toeristische aanmelding/erkenning via Toerisme Vlaanderen: hiervoor heb je o.a. een attest brandveiligheid, verzekering BA exploitatie en eigendomsbewijs nodig.
 • Stel je in orde als “onderneming”: ondernemingsnummer (verplicht vanaf verhuren op "regelmatige basis” ), bankrekening, verzekeringen, …
 • Hiernaast heb je nog andere regelgeving die van toepassing kan zijn:
  • Ondernemingsnummer, fiscaliteit en btw
  • Registratie en Aangifte m.b.t. Voedselveiligheid via FAVV
  • Politiefiche (= registratie reizigers)
  • Afficheren prijzen (FOD Economie)
  • Sabam en Billijke Vergoeding
  • KB Speeltoestellen en Speelterreinen
  • Legionellabesluit (preventie van veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen)
  • KB Allergenen (gebruik van vermelde allergenen in KB)
  • Verzekeringen
  • Milieunormen: o.a. zuivering afvalwater
  • Verordering Toegankelijkheid (gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid)


HET VLAAMS TOERISTISCH LOGIESDECREET

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. Je kan logies bovendien vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren).


ONDERSTEUNING LOGEREN IN VLAANDEREN

 

Word lid van Logeren in Vlaanderen en krijg extra ondersteuning.
Meer informatie over onze werking.
 

 

MARKETINGCONSULENTEN  LOGIES

In zowat elke provincie is een marketingconsulent logies actief die jou ook kan informeren en begeleiden bij de opstart en vermarkting van je logiesuitbating.

Marketingconsulent logies provincie Vlaams-Brabant:
Tina Huybrechts, tel. 016 26 77 81, tina.huybrechts@vlaamsbrabant.be

Logies- en sectorconsulent provincie West-Vlaanderen:
Karen François, tel. 050 30 55 00, karen.francois@westtoer.be

Marketingconsulent logies provincie Oost-Vlaanderen:
Deborah Ongena, tel. 09 269 26 27, deborah.ongena@oost-vlaanderen.be

Partnerwerking provincie Limburg:
Team partnerwerking, tel. 011 30 55 00, info@toerismewerkt.be

Medewerker marketing en communicatie provincie Antwerpen:
Martine Vinck, tel. 03 240 63 63, martine.vinck@provincieantwerpen.be